هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Apollo (Phoenix) NVMe
Azalea (DAL) NVMe
Banana (DE) NVMe
BD01(Shared)
BD02 (Shared)
BD03(Shared)
BD04(Shared)
BD05 (Turbo)
BD06 (Turbo)
BD07 (Shared)
BD08 (Shared)
BD09 (Shared)
BD12 (Turbo)
BDIX-R (Reseller)
Cherry (DAL) SSD
Chitra (LA) SSD
Daisy (NYC) NVMe
Julius (DAL) SSD
Jupiter (LA) SSD
Lime (NVMe) LA
Lion (NVMe) Turbo
Lune (DAL) NVMe
Lychee (LA) NVMe SSD
Nova (DAL) NVMe
Orange (DAL) SSD
Padma (LA) SSD
Peanut (LA) SSD
SG2 (SSD)
Teesta (NY) SSD
Tiger (DAL) SSD
Titan (DAL) SSD
Venus (DAL) SSD

Powered by WHMCompleteSolution