هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Apollo (UT) NVMe
Banana (DE) NVMe
Cherry (NJ) SSD
Corporate (LA)
Jasmine (DAL) SSD
Jupiter (LA) SSD
Lemon (AZ) SSD
Lion (Utah) NVMe SSD
Lychee (Utah) NVMe SSD
Neptune (Utah) NVMe
Oliver (Tampa) NVMe
Orange (DAL) SSD
Padma (LA) SSD
SG1 (SG) SSD
Tiger (DAL) SSD
Titan (DAL) SSD
Venus (DAL) SSD

Powered by WHMCompleteSolution